Pontos idő: 2018.10.19. 06:41

Időzóna: UTC
New Topic Post Reply  [ 412 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Következő
Szerző Üzenet
 Hozzászólás témája: Ókor
HozzászólásElküldve: 2010.11.02. 17:33 
Rang 1

Csatlakozott: 2010.11.02. 16:31
Hozzászólások: 78
Tartózkodási hely: Szolnok
Itt lészen mi szívünknek kedves. Ókor rajongók ide gyűljetek :lol:

_________________
Kép

Kép


Vissza a tetejére
 Profile  
 
 Hozzászólás témája: Re: Ókor
HozzászólásElküldve: 2010.11.02. 17:36 
Rang 7

Csatlakozott: 2010.11.02. 17:19
Hozzászólások: 2970
Tartózkodási hely: Debrecen

TWO Commiter | x2 ©
Rome Victor!Addig is! :D

_________________
"Arbiter Elegantiae"


Vissza a tetejére
 Profile  
 
 Hozzászólás témája: Re: Ókor
HozzászólásElküldve: 2010.11.02. 19:16 
Rang 4

Csatlakozott: 2010.10.28. 18:33
Hozzászólások: 627

TWO Veterán ©
TWO Commiter ©
TWO Szolgálati Érdemrend ©
TWO Support tag
"Minden mindennel összefügg", szokták mondani és ez igaz a történelemre is. Az alábbiak magukért beszélnek...

"...Crassus elkövette azt a hibát, hogy könnyű feladatnak tekintette a parthusok elleni háborút ... keletre, az Indiai-óceán felé tört előre, hogy befejezze Ázsia meghódítását, amelyet Pompeius elkezdett és Lucullus félbehagyott; ők mindketten jó szándékúak voltak, és az egész világ jó véleményét mindvégig megtartották, noha Crassusszal azonos célt tűztek ki maguk elé, és ugyanazok az elvek vezették őket...Vajon hogyan fogadja a hírt a nép, és hány napig áldozott volna, ha Crassus Babilónból azt jelenti, hogy győzött, és továbbmenve Médiába, Perzsiába, a hürkanoszokhoz, Szuszába, Baktriába, ezeket az országokat mind Róma tartományaivá tette volna? Mert ha már jogtalanságnak kell történnie, mint Euripidész mondja, s az emberek nem képesek békén maradni, és nem tudnak a meglévő javakkal élni... sokkal nagyobb árat kell szabni a jogtalanságnak, és nem szabad a jogszerűt könnyedén, bármily érdekért mint valami silány és kis dolgot áldozatul odavetni. Akik dicsérik Alexandrosz hadjáratát, és hibáztatják Crassusét, helytelenül ítélik meg a kezdetet a végeredményből."

(Plutarkhosz: Nikiasz és Crassus összehasonlítása 4. Máthé Elek fordítása)

A történet természetesen nem így ért véget, a rómaiak azonban így is ugyanolyan messzire jutottak, mintha Crassus lealázta volna Alexandroszt. Sőt, még messzebbre...

"...A történet [ti. Crassus hadjáratának kudarca] meglepő folytatását Homer H. Dubs tárta fel. Kr. e. 38-ban egy kínai tábornok, Kan Jen-szun bevette egy lázadó törzsfőnök főhadiszállását, Jzh-jzh városát Szogdiánéban, a Talasz folyónál. A foglyul ejtett katonák közül 145 különleges elbánásban részesült. Egy újonnan alapított határvárosban telepítették le őket, amelyet Licsiennek neveztek el, vagyis Róma kínai nevét kapta."

(Cyril Northcote Parkinson: Kelet és Nyugat)

A "lázadó törzsfőnök" (legalábbis Baráthosi Balogh Benedek utazó és Ázsia-kutató szerint) nem akárki volt, hanem a "hunok" nagykirálya - mármint azoké a "hunoké" akik nem fogadták el a kínai fennhatóságot és elmenekültek Turkesztánba, bárhol is legyen az (az idézőjelre azért van szükség, mert a hsziung-nu népről van szó, akiknek a hunokkal történő azonosítása kétséges ). A kínaiak meghódolást követeltek tőlük is és végül az acél döntött.

"Kína behálózta a Csitki [a nagykirály] által meghódított régi országok uralkodóit s titokban koalícióban egyesítette őket. A terv nagyon ügyesen volt előkészítve és keresztülvive. Csitki városa stratégiailag nagyon rossz helyen feküdt s az ellene szövetkezett országok között szorítóba került. A turkesztáni kínai hadsereghez még 15 ország királya csatlakozott...Tervüket oly ügyes ravaszsággal vitték keresztül, hogy Csitkinek sejtelme sem volt róla. Várában legföllebb pár ezer ember lehetett, amikor az egyesült csapatok meglepték... [A szövetségesek beveszik a várost és mindenkit megölnek, aki ellenáll, a nagykirály is meghal] Hogy milyen kevesen voltak a hunok, azt legfényesebben bizonyítja a kínai hivatalos hadi jelentés, amely 1518 elesettről és 145 élve elfogott hunról számol be."

(Baráthosi Balogh Benedek: A hunok három világbirodalma)

Baráthosi sajnos nem részletezi, honnan szerezte Csitki a rómaiakat (a bűvös 145-ös szám ismétlődése arra utal, hogy a két társaság egy és ugyanaz). A legvalószínűbb az, hogy fogságba estek Carrhae után, majd a párthusok besorozták őket a saját hadseregükbe. A "hun" nagykirály talán egy parthusok elleni támadás alkalmával ejtette őket fogságba és ugyanígy járt el.


Vissza a tetejére
 Profile  
 
 Hozzászólás témája: Re: Ókor
HozzászólásElküldve: 2010.11.02. 20:00 
Rang 1

Csatlakozott: 2010.11.02. 18:39
Hozzászólások: 107
„Fenséges étkeket szolgáltak fel nekünk és a barbár vendégeknek ezüst tálakon, de Attila nem evett mást, csak sültet, egyszerű, fa tálcáról. Minden másban hasonlóan mértékletes volt; fakupából ivott, míg vendégei arany és ezüst serlegből. Ruházata is egyszerű volt, csupán a tisztaságát igényelte. Sem az oldalán viselt kard, sem szkíta lábbelije, sem lova kantárja nem volt díszített, eltérően más szkítákétól, akik arannyal, ékkővel vagy bármi értékessel ékesítették azokat. A földet gyapjú szőnyegek borították. (Priszkosz rétor Attiláról)”

_________________
17. OMC - Dák törzsfő
18. OMC - Portugália királya
19. OMC - Vlagyimir, Oroszország cárja
20. OMC - Szkíta fejedelem/Házigazda

"Az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca mögött van. Láthatatlan." - Gárdonyi Géza


Vissza a tetejére
 Profile  
 
 Hozzászólás témája: Re: Ókor
HozzászólásElküldve: 2010.11.03. 10:44 
Rang 1

Csatlakozott: 2010.11.02. 18:39
Hozzászólások: 107
A SZERZŐ HAGYATÉKÁBAN TALÁLT JEGYZETEK
(a szerző: Gárdonyi Géza, a Láthatatlan Ember című könyve végén találhatjuk ezeket az írásokat)

1.
Hol lakott Atilla?
A székelyek azt mondják: Erdélyben, Udvarhelyen.
Bél Mátyás azt mondja: Moldvában.
Révész Imre azt mondja: Debrecenben.
S még több vélemény is van: Jászberény, Balmazújváros, Ete komáromi falu, Dombegyháza, Kerekudvar, Gyula, Óbuda. Ez mind vetekszik a dicsőségért, hogy Atilla ott lakott.
Legutóbb meg (1900-ban) a hódmezővásárhelyi tudós ref. pap állott elő. és rámutatott a város mellett kereklő földhányásra, hogy ott lakott Atilla.
Én se fogom kikrétázni azt a helyet, ahová az Atilla emlékoszlopát kell állítani, de a tudománynak és a néphagyománynak egy feltűnő találkozását mégis örvendve bámulom.
Salamon Ferenc 1880-ban elővette s cirkalmát, a török és a magyar térképet, meg Priszkoszt. Pontról pontra ment Priszkosz adataiban és számról számra mérte a két térképet. Így követte Priszkosz nyomait, mígnem megállott Szeged városánál:
-Itt lakott.
Ugyanezen időben Salamon számításairól mit se tudva egy szegedi postahivatalnok, Kovács János, aki az életét Szeged népének tanulmányozására szentelte, azt írja bele a gyűjteményébe: a szegedi népben az a hagyomány él, hogy Atilla szegeden lakott.
Írok Kovács Jánosnak, hogy nem valami ma született tréfás ötlet-e ez?
Azt feleli:
- Annyira régi és elterjedt vélemény ez a szegedi kunyhókban, hogy már Dugonics is följegyezte.
Én is ismerem valamennyire a szegedi népet, s tudom azt, hogy alig van hazánknak olyan vidéke, ahol annyi analfabéta parasztember élne, mint ottan.
Ezeknek szellemi tápláléka népköltészet, a közmondások és a hagyományok.
A magyar történetírásban Hunfalvinak Batu káni szerep volt: földúlt és elégetett minden hagyományt. A hun rokonságot merőben megtagadta, s Atilla magyari dicsőségét beledobta az akadémia szemetes ládájába.
Csak az utóbbi években akadt egy Nagy Géza, egy Thury József, hogy az örökké cáfolt nagyérdemű tudóst, Vámbérit ne is említsem -, ezek bebizonyították, hogy Hunfalvi piromániában szenvedett, s hogy igenis a mi régi történetíróink szava az igaz: a hunok rokonaink és elődeink voltak, s Atilla öröksége valóban örökségünk nekünk.
Hát így a hagyományok becsét se lehet fitymálnunk, s különösen bizonyító erejűek az apáról fiúra szálló mondák és hagyományok, amikor történelmi számítások találkoznak velök.
Én bizonyosnak tartom ezek után, hogy Szeged volt Atilla városa. Az a kövér föld, az a sok pogány dülőnév, ami a város határában van, az a sok pogánykori sír, amelyre ott időnkint akadnak, mind megerősíti véleményemet.
De megnéztem a térképen a vásárhelyi sáncmaradványt is. Elég egy pillantást vetni reá, hogy az ember a fejét rázza reá. Nincs víz ottan. Atilla népének rengeteg sok lova volt. Hiszen a csatába vezetéklovat is vittek, s magának Atillának és a főuraknak a ménese - Priszkoszból kivehetőleg - akkora lehetett, amekkora hazánkban ez idő szerint aligha van.
Hát még a sok tehén, meg a sok birka! Még a szegényes sátornak is volt egy-két tehene és egy kis birkanyája. A gazdag hunoknak meg csordája, ménese, kondája nyáj nagy lehetett.
Gondoljuk még ezeken kívül, hogy a hunok szerették a fehér ruhát, s volt is rabszolgájuk bőven, hogy a tisztaság minden pompájának áldozhattak.
Hát az ilyen sok vízzel élő nép nem lakhatott egy-két kút körül, pláne olyan vidéken, ahol minden kút vize rossz.

Folytatás később.

_________________
17. OMC - Dák törzsfő
18. OMC - Portugália királya
19. OMC - Vlagyimir, Oroszország cárja
20. OMC - Szkíta fejedelem/Házigazda

"Az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca mögött van. Láthatatlan." - Gárdonyi Géza


Vissza a tetejére
 Profile  
 
 Hozzászólás témája: Re: Ókor
HozzászólásElküldve: 2011.02.17. 19:34 
Rang 7

Csatlakozott: 2010.10.28. 15:48
Hozzászólások: 2084

TWO ADMIN
ELTE Tanári bölcsességek
...
Nikiász el akarta űzni a cserépszavazással Alkibiádészt, Alkibiádész meg őt, nagyban folyik a politikai agitáció. Azonban mindketten rájönnek, hogy alapvetően 50%-os esélyük van csak a győzelemre, úgyhogy úgy döntenek, hogy inkább találkoznak a szavazás előestéjén. Hogy ott mi történt, azt nem tudjuk, de mindenesetre másnap a szavazással elűzik Hyperboloszt. Ki az a Hyperbolosz? No, az athéniak is ugyanezt kérdezték.
(Dr. Németh György Amadé)

_________________
TOTAL WAR ONLINE - MAGYARORSZÁG hivatalos csatornái:
TWO Facebook oldal >>
TWO Youtube csatorna >>
TWO Steam csoport >>

Kép


Vissza a tetejére
 Profile  
 
 Hozzászólás témája: Re: Ókor
HozzászólásElküldve: 2011.02.17. 20:58 
Rang 7

Csatlakozott: 2010.11.02. 17:19
Hozzászólások: 2970
Tartózkodási hely: Debrecen

TWO Commiter | x2 ©
:D

_________________
"Arbiter Elegantiae"


Vissza a tetejére
 Profile  
 
 Hozzászólás témája: Re: Ókor
HozzászólásElküldve: 2011.03.19. 22:27 
Rang 5

Csatlakozott: 2010.11.02. 17:24
Hozzászólások: 768
Ha már érintőlegesen szó Marcus Licinius Crassus dicstelen véget ért parthus hadjáratáról, meg lehet emlékezni egy másikról is, melyet Marcus Antonius triumvir vezetett.
Előzményként le lehet írni, hogy Caesar halált követően a parthusok a zavaros helyzetet kihasználva jelentős erőkkel betörtek Szíriába és Palesztinába, totális felfordulást okozva. Két fő hadsereget küldtek. A seregek túlnyomórészt kataphraktoszokból álltak, illetve egy Quintus Labienus - aki Titus Labienusnak Caesar egykori lovassági parancsokának, aki elárulta a hadvezért és Pompeius mellé állt, fia volt- által római módra kiképzett gyalogságból. Kezdetben sikereket értek el köszönhetően annak, hogy Brutus és Cassius kifosztott és meggyengült keleti provinciákat hagytak maguk után. Antionius - aki Octavianussal volt inkább elfoglalva- ekkor küldte a parthusok megfékezésére Publius Ventidius Bassust és Caius Sosiust, akik nem csak megállították a parthusokat, hanem Kr. e. 38-ban teljesen felszámolták a parthus erőket, Quintus Labienus és Pakorosz a két ellenséges vezér pedig elesett. Emiatt egyébként jelentősen megromlott Ventidius és Antonius viszonya. A triumvir ugyanis úgy vélte, hogy hadvezére túllépte a hatáskörét.
Két évnek kellett eltelni, hogy Antonius megindítsa nagyszabású hadjáratát a Parthus Királyság ellen. Hatalmas hadsereget hozott össze a hadjáratra. 16 legio állt rendelkezésére, 10,000 gall lovas, továbbá 30,000 fős kiegészítő hadtest a Kis-Ázsiában és Közel-Keleten toborzottakból. Mindehhez még csatlakozott további 16,000 főnyi armeniai kataphrakt. Ezen hadsereg mellé hatalmas poggyász járult, és Antonius szeme fénye, a tüzérség, ami több mint száz ballistát, katapultot jelentett. Antonius terve az volt, hogy a "hátsó ajtón" kopogtat, és a két Armenián keresztül tör be a a parthusok országába. Ettől a meglepetést várta. Ez azonban elmaradt. Egyrészt a parthusoknak bőven volt idejük felkészülnie, hisz Antonius évekig húzta ezt a hadjáratot, másrészt pedig a triumvir közvetlen környezetében szolgált egy renegátnak tartott parthus herceg, Monaiszész, akit Antonius megtett a szkénitész arabok uralkodójának cserébe szolgálataiért. Monaiszész azonban valójában besúgó volt, több alkalommal is félrevezette Antoniust, majd a legelső alkalommal élve elszökött és a római sereget biztonságos távolból követő parthus sereg élére állt. Mivel a római poggyászszerelvény hatalmas volt, nem tudta tartani a lépést a sereggel. Antonius azonban egy alkalommal sem várta be, hanem két legiot állított a védelmére. Miután a szerelvény jelentős mértékben eltávolodott a főerőktől Monaiszész lecsapott. A két legiot elpusztította (ezzel újabb sasok kerültek a parthusokhoz), a teljes poggyász, ellátmány, tüzérség, faanyag a parthusok birtokába került. Antonius ekkor már Phraaspa alatt járt, fogalma sem volt a pusztulásról, és ostromra rendezkedett be, mivel a városnak nem akaródzott megadnia magát. Egy idő után azonban neki is feltűnt, hogy a poggyász nagyon elmaradt és a kiküldött felderítői sem tértek vissza. Ekkor már levonta következtetést, hogy a szerelvény elveszett, és ezzel igen komoly kutyaszorítóba került. Phraaspa ostromáról szó sem lehetett, ostromgépek már nem álltak rendelkezésére, a város körül pedig nem volt elegendő anyag ahhoz, hogy bármit is megépítsen. Ráadásul jelentős parthus sereg állt a háta mögött, ami lovasíjászokból állt. Megpróbálkozott a város kiéheztetésével, ám amikor több mint egy hónap telt el a város lakói a falakon birkát sütve adták tudomására, hogy ezzel nem fog elérni semmit. Antoniusnak ekkor már nagyon gyorsan kellett döntenie. Élelme fogytán volt, utánpótlásra semmi remény, a város ostroma lehetetlen. A gyors visszafordulás volt az egyetlen lehetséges megoldás, de azt minél hamarabb kellett megejteni, mert már nyakán volt a hideg, ami az armeniai hegyekben halálosnak bizonyulhatott. Nehéz szívvel nagy iramban megindult a hazafelé vezető hosszú úton. A nagy iram azt is jelentette egyben, hogy le kellett mondania a külföldi segédcsapatokról, mert azok egyszerűen nem voltak képesek tartani a lépést a római legiókkal. És bár külföldiek voltak, egy római vezér szemében nézve a feláldozásuk ugyanolyan veszteség volt, mint ha legionáriusai estek volna el, hisz ők is Rómáért (na meg a zsákmányért) szálltak hadba, és a hadvezérre bízták az életüket. A visszaút valóban kegyetlennek bizonyult. Nem csak a hideggel kellett megbirkóznia, hanem a sereg Monaiszész parthus serege állandó zaklatásának volt kitéve. Monaiszész nyílt ütközetet nem vállalt, ám így is nagy veszteségeket tudott okozni. Az is igaz azonban, hogy amint elég közel kerültek a rómaiakhoz, lekaszabolták őket, de ez érthető módon nem vidította fel Antoniust. Ehhez az egészhez még hozzájött a két Armenia árulása is. Mire a sereg hazaért a veszteségek hatalmasra duzzadtak: a teljes kisegítő gyalogság, 6000 gall lovas, kisegítő lovas mintegy 10,000 fő és 20,000 ló, a poggyászszerelvényt kísérő 2 legio, illetve a további 14 legio is mind jelentős veszteségeket könyvelhetett el. A nem harcoló személyzettel együtt összesen mintegy 70,000 ember veszett oda Antonius hadjáratában.
A történet itt azért nem ért véget, két évvel később, Kr. e. 34-ben Antonius bosszút állt Armenián az árulásért. Ez a hadjárat már jóval rövidebb és sikeresebb volt, és komoly haszonnal is járt. Ám Antonius a triumphust nem Rómában, hanem Alexandriában tartotta meg... Ez viszont másik történet.

_________________
44. Rome OMC-Mithridatész Eupatór, Pontosz Királya


Vissza a tetejére
 Profile  
 
 Hozzászólás témája: Re: Ókor
HozzászólásElküldve: 2011.03.20. 07:44 
Rang 7

Csatlakozott: 2010.11.02. 17:19
Hozzászólások: 2970
Tartózkodási hely: Debrecen

TWO Commiter | x2 ©
romaikor.hu
Kellemes csemegézést mindenkinek!

_________________
"Arbiter Elegantiae"


Vissza a tetejére
 Profile  
 
 Hozzászólás témája: Re: Vallások
HozzászólásElküldve: 2012.01.16. 19:18 
Rang 8

Csatlakozott: 2011.04.13. 19:48
Hozzászólások: 7469
Tartózkodási hely: Érd

TWO OMC Házigazda ©
TWO Szolgálati Érdemrend ©
TWO ADMIN Elismerés ©
TWO DONATOR ©
A kereszténység államvallássá tétele után pont, hogy megerősödött a birodalom.

_________________
63.OMC: Szicília


Vissza a tetejére
 Profile  
 
 Hozzászólás témája: Re: Vallások
HozzászólásElküldve: 2012.01.16. 19:23 
Rang 7

Csatlakozott: 2010.11.12. 00:31
Hozzászólások: 3840
kiskompi írta:
És látszik, hogy amit a kereszténységről ír amögött az utánajárás, és a teológiai tudás nulla (azaz Semmi ;) ). Olyan baromságokat hordasz össze, amik egy hónapig töltenék ki a napiszar címoldalát. (A kereszténység miatt bukott meg a Római Birodalom: már megbocsáss, de ez olyan szánalmas, hogy vitába állni sincs értelme róla)...


Nem én találtam ki, ezt a gondolatot először David Hume brit filozófus hozta fel. Engem meggyőztek az érvei.
Norujn: a Birodalom nem igazán erősödött meg, sőt, előbb kettészakadt, majd a nyugati része összeomlott.


Vissza a tetejére
 Profile  
 
 Hozzászólás témája: Re: Vallások
HozzászólásElküldve: 2012.01.16. 19:25 
Rang 8

Csatlakozott: 2011.04.13. 19:48
Hozzászólások: 7469
Tartózkodási hely: Érd

TWO OMC Házigazda ©
TWO Szolgálati Érdemrend ©
TWO ADMIN Elismerés ©
TWO DONATOR ©
Nagy Konstantin ideje alatt megerősödött, hisz előtte belháborúk tomboltak benne.

_________________
63.OMC: Szicília


Vissza a tetejére
 Profile  
 
 Hozzászólás témája: Re: Vallások
HozzászólásElküldve: 2012.01.16. 19:26 
Rang 7

Csatlakozott: 2010.11.12. 00:31
Hozzászólások: 3840
Norujn írta:
Nagy Konstantin ideje alatt megerősödött, hisz előtte belháborúk tomboltak benne.


Az ilyen folyamatok hosszú távon zajlanak le.


Vissza a tetejére
 Profile  
 
 Hozzászólás témája: Re: Ókor
HozzászólásElküldve: 2012.01.16. 19:27 
Rang 8

Csatlakozott: 2011.04.13. 19:48
Hozzászólások: 7469
Tartózkodási hely: Érd

TWO OMC Házigazda ©
TWO Szolgálati Érdemrend ©
TWO ADMIN Elismerés ©
TWO DONATOR ©
A szétszakadás sem a kereszténység felvételének a hatása volt.

_________________
63.OMC: Szicília


Vissza a tetejére
 Profile  
 
 Hozzászólás témája: Re: Ókor
HozzászólásElküldve: 2012.01.16. 19:29 
Rang 7

Csatlakozott: 2010.11.12. 00:31
Hozzászólások: 3840
Norujn írta:
A szétszakadás sem a kereszténység felvételének a hatása volt.


David Hume a kereszténység erkölcsi romboló hatását hangsúlyozta.


Vissza a tetejére
 Profile  
 
 Hozzászólás témája: Re: Ókor
HozzászólásElküldve: 2012.01.16. 19:30 
Rang 8

Csatlakozott: 2011.04.13. 19:48
Hozzászólások: 7469
Tartózkodási hely: Érd

TWO OMC Házigazda ©
TWO Szolgálati Érdemrend ©
TWO ADMIN Elismerés ©
TWO DONATOR ©
Biztos, hogy zsidó...

_________________
63.OMC: Szicília


Vissza a tetejére
 Profile  
 
 Hozzászólás témája: Re: Ókor
HozzászólásElküldve: 2012.01.16. 19:35 
Rang 7

Csatlakozott: 2010.11.12. 00:31
Hozzászólások: 3840
Norujn írta:
Biztos, hogy zsidó...


Nem, nem volt az.


Vissza a tetejére
 Profile  
 
 Hozzászólás témája: Re: Ókor
HozzászólásElküldve: 2012.01.16. 19:38 
Rang 8

Csatlakozott: 2011.04.13. 19:48
Hozzászólások: 7469
Tartózkodási hely: Érd

TWO OMC Házigazda ©
TWO Szolgálati Érdemrend ©
TWO ADMIN Elismerés ©
TWO DONATOR ©
Akkor milyen vallású volt a lelkem?

_________________
63.OMC: Szicília


Vissza a tetejére
 Profile  
 
 Hozzászólás témája: Re: Ókor
HozzászólásElküldve: 2012.01.16. 19:51 
Rang 8

Csatlakozott: 2010.12.11. 00:13
Hozzászólások: 4944

TWO Szolgálati Érdemrend ©
Ateista.


Vissza a tetejére
 Profile  
 
 Hozzászólás témája: Re: Ókor
HozzászólásElküldve: 2012.01.16. 19:53 
Rang 7

Csatlakozott: 2010.11.12. 00:31
Hozzászólások: 3840
kiskompi írta:
Ateista.


Hivatalosan anglikán volt, amúgy nem tudom, hogy ateista volt-e. Heideggert is sokan ateistának tartják, pedig szvsz nem volt az.


Vissza a tetejére
 Profile  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
New Topic Post Reply  [ 412 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Következő

Időzóna: UTC


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.

Ugrás:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

           Designed By QuakeZone, 2011

Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség