Total War Online - Magyarország OMC szabályzata

Az alábbi dokumentum tartalmazza a Total War Online Magyarország (twonline.hu) [továbbiakban: TWO] Fórumán [továbbiakban: fórum] szervezésre kerülő Online Multiplayer Campaign [továbbiakban: OMC] szabályzatát [továbbiakban: OMC szabályzat], amely minden a TWO fórumon, a TWO Fejlesztőcsapat által [továbbiakban fejlesztők] szervezett OMC-re és résztvevőire kötelező érvényűek. Az adott OMC-kben a házigazdák (a játék szervezői) a TWO fejlesztőinek jóváhagyásával helyi szabályokat is hozhatnak. Az OMC szabályzat betartására az adott OMC Házigazdái figyelnek, az OMC szabályzat megszegése esetén a szankcionálás első lépcsőfoka az ő kötelességük. Ezen szabályzaton változtatni csak a kijelölt házigazdák többségi szavazata alapján valamint a fórum Admin és a mindenkori OMC Felelős jóváhagyásával lehetséges. Az OMC-ben a házigazdák szervezőnek minősülnek, akiknek elsődleges feladata, hogy tökéletesen haladjon a játék, döntéseiket tartsd tiszteletben!

1)
Ez egy játék. Ne vedd személyes dolognak, de a megfelelő komolyságot elvárjuk, mi több, megköveteljük (Felelős/Felelőtlen döntések meghozatala esetén). 

2)
Te jelentkeztél az adott OMC-be, egy adott néppel - amit a jelentkezés után (ha sorsolás volt pl.) lehetőséged van/volt visszamondani - így a játékban meglevő helyzetedet elfogadod, ezt később ne vesd fel az OMC házigazdájának, ezért ne panaszkodj. Ha a játékba beszálltál, nem illik menet közben kiszállni (pusztán kedvtelenségből, vagy hanyagságból), kivéve, ha nyomós indokod van a kilépésre (pl.: technikai okok, utazás, életkörülményekben bekövetkezett változás, stb.) - bővebben lásd később.

3)
Az OMC-kben egy uralkodót személyesítesz meg, aki szerepet játszik és alakít. Ennek megfelelően viselkedj tehát. A másik játékos személye ellen irányuló, személyes töltetű és indíttatású megnyilvánulásokat minden szinten kerüld (pl.: nem politikai indíttatású támadás, ill. egyéb megtorló akció, ami a játékos személye ellen irányul, akár a fórumon, akár a játékban). Játékos társaidat méltó megszólítással illesd.

4)
Az adott OMC-ben a helyi szabályzatot és normákat is el kell fogadnod, amit a helyi házigazda határoz meg a játékosok számára (ezen a szabályzaton felül). Az egyedi szabályokat kötelező az adott OMC „Diplomácia” téma, 1. hozzászólásában közzétennie a házigazdának. Az egyedi szabályzat utólagos módosítása csak minden játékos beleegyezésével lehetséges, vagy - amennyiben a házigazda által kiírt szavazáson 5 nap elteltével sem szavazott mindenki - akkor, ha az összes, szavazatot leadó játékos beleegyezett. A helyi szabályzat fölött azonban bármikor rendelkezhet az OMC Felelős és a fórum Admin.

5)
Ha megcsináltad a körödet, az utánad következő játékost (szabad nép esetén a házigazdákat) értesítsd a fórumon privát üzenetben. Amennyiben probléma merül fel az értesítéssel kapcsolatban, igazolnod kell, hogy megtetted a szükséges lépéseket a soron következő játékos informálására. Ezen intézkedéssel elkerüljük, hogy az OMC folyamatossága megszakadjon. A privát üzenet küldésének elmulasztása esetén első alkalommal figyelmeztetésben, 5 körön belül előforduló második alkalommal körpörgetés büntetésben részesülsz. Az értesítés 10 körön belül előforduló harmadik elmulasztása kizárást von maga után az adott OMC-ből. A mentések topikba minden esetben kötelező felrakni a mentés linkjét akkor is, ha valamilyen módon már továbbküldted azt, mert ha a soron következő játékos nem tudja megcsinálnia körét, akkor lehetetlenné válik a házigazda számára a körpörgetés. Ha nem így teszel, és emiatt nem a házigazda nem tudja biztosítani a játék folyamatosságát, szankciókra számíts.

6)
A továbbadott mentésnek mindig tartalmaznia kell az adott OMC számát, -nevét, az aktuális körszámot és a soron következő frakció nevét/ rövidítését! 

7)
Az OMC-kből való kilépés büntetéséről: Amennyiben egy játékos úgy dönt, hogy kilép egy OMC-ből, úgy az alábbi szankciók vonatkoznak rá:
- egyszeri kilépés 30 nap büntetést von maga után,
- amennyiben talál új játékost maga helyett, akkor a büntetés 15 napra mérséklődik,
- bizonyíthatóan vesztes helyzetből történő kilépés (ezzel veszélyeztetve az OMC folyamatosságát és a játékélményt) 45 napos büntetést von maga után. A bizonyíthatóan vesztes helyzet fennállását a házigazda állapíthatja meg. Jogorvoslatra az OMC Felelősnél van lehetőség, az ő döntésük pedig végleges,
- egymást követő 5 körben előforduló háromszori pörgetés esetén (a fentiek okán) a játékost a házigazda kizárhatja az OMC-ből. A kizárás 45 napos büntetést von maga után,
- egy játékos maximum 90 nap büntetést halmozhat fel,
- amennyiben az adott játékos ismét be kíván lépni OMC-be (a 90 napos büntetés letelte után), köteles újra megcsinálni a tanuló OMC feladatait (az OMC Felelősnek/Koordinációnak lehetősége van egyedi elbírálás alapján az OMC Küldetések feladatait is a teljesítendő feladatok közé sorolni). Az 1. Tanuló feladat teljesítése után egy, a 2. Tanuló feladat teljesítése után 30 napig három OMC-be léphet be az adott játékos, majd a 30 nap letelte után korlátlanul felvehet OMC-ket.
Az uralkodó nélkül maradt frakció védettség, úgynevezett Silencium alá kerül 3 körig. A védettség a kilépés időpontjában soron lévő ország körének végétől kezdődik és 3 kör eltelte után az azonos ország körének kezdetén jár le. Az üresen maradt népeket a házigazdák jelentkezésre meghirdetik a megfelelő topikban. Amennyiben egy játékos a biztos vereség tudatában lép ki, akkor ezen birodalom nem kerül Silencium alá és továbbra is támadható marad. A házigazdák feladata megítélni, hogy mely népek nem érdemesek a Silenciumra. Döntésüket az OMC játékosainak számára külön ki kell hirdetniük, és tájékoztatniuk kell az OMC Koordinációt/Felelőst is.
A Koordináció igyekszik minden egyes esetet egyedileg elbírálni, a fenti szabályokhoz tartva magunkat!

8)
Az adott OMC-ből az első kör végéig lehet büntetlenül kiszállni, ez esetben semmiféle szankció nem jár a játékosnak. 

9)
Ha elindult egy OMC (lépett az első játékos) akkor már TILOS a népeket cserélgetni (kivételesen és erősen indokolt esetben, minden játékos beleegyezésével és a házigazda jóváhagyásával lehetséges). Adott OMC-n belül új népet vezetni (miután az eredeti népünk elveszett) csak akkor lehet, ha egy játékos sem ellenzi. 

10)
Egy adott OMC kör (saját mentés) elkészítésére 48 óra áll rendelkezésedre. 
Ezen felül az OMC egyedi szabályában rögzíthető:
- Maximum 24 órás haladék lehetséges adása, kizárólagos kérésre (ha semmiféle jelzést nem adsz 48 óra alatt, akkor a házigazdák minden további nélkül pörgetik a köröd). Ezen belül egy OMC egyedi szabályzatában megállapítható 24 óránál rövidebb haladék is (pl. 6 óra vagy 12 óra).
- Gyors OMC esetén rövidebb időt is megállapíthat az egyedi szabályzat, mint 48 óra.
Az OMC-ben részt vevő játékos helyettesének csak a 48 órán belül van jogosultsága helyettesíteni az adott játékost, tehát nem lehet a 49. órában előállni a helyettesítés igényével. Amennyiben az OMC egyedi szabálya megengedi, úgy a helyettes is kikérheti a megadott haladékot, amely időtartamon belül még felrakhatja a mentést. Tehát a helyettesnek maximuma 48 óra alapidő, illetve a maximálisan adható 24 órás haladék, azaz összesen 72 óra állhat rendelkezésére a mentés fórumra való feltöltésétől számítva.
Ha egy játékosnak jelszó nélküli mentésre van szüksége, akkor azt az adott OMC mentések, vagy a kocsma topikjában kell jeleznie. Ilyen esetben csak annyi plusz időre jogosult, amennyi az igény leadása, és a jelszó nélküli mentés kiküldése között eltelt. A házigazdának a mentések, vagy a kocsma topikban kell feltüntetnie, hogy mikor történt a mentés kézbesítése és mikor jár le a játékos ideje.
Kizárólag házigazdai engedéllyel, rendkívüli esetben, de csak szervezett helyettesítéssel lehet hiányozni egy OMC-ből a megengedett limiten felül. Hosszabb hiányzás esetén csak külsős ember helyettesíthet (ezen intézkedés célja, hogy ne irányítson egy személy hosszabb ideig több frakciót ugyanazon játékban).

11)
Minden OMC-ben, minden játékosnak kötelező jelleggel rendelkeznie kell egy helyettessel. Mindenkinek csak egy ember lehet a helyettese, de házigazdai engedéllyel más is helyettesíthet, ha rászorul az illető. Ha valaki az OMC-n belül nem tudja megoldani a helyettesítést, akkor az OMC-n kívülről is felkérhet helyettest. Ha egy trónra új játékos kerül (a fentebbi szabályt figyelembe véve), házigazdai engedéllyel új helyettest választhat.
A helyettesítésre szoruló játékosnak, kötelező jeleznie a mentések vagy a kocsma topikban, hogy helyettesítést kért arra a körre! Természetesen ezzel nem veszti el a jogot az adott kör elkészítésére (ha mégis meg tudja csinálni időben, úgy azt szintén jeleznie kell a mentések vagy a kocsma topikban), azonban felruházza a kör elkészítésének jogával az adott körben a helyettesét is (tehát a helyettes is kérhet plusz időt). A helyettesítést kérő játékosnak tájékoztatnia kell a helyettest az általa kigondolt lépésekről, diplomáciai helyzetről. A helyettesítést kérő játékosnak informálnia kell helyettesét a népének jelszaváról. A helyettesítési igény jelzésének elmaradása büntetést von maga után. Az első ilyen esetben figyelmeztetést, utána minden alkalommal pörgetést von maga után. A házigazda a helyettesnek is kiadhat jelszó nélküli mentést.
Abban az esetben, ha valamelyik játékos rendszeresen helyettesítésre szorul, vagy 3 egymást követő körét pörgetni kell, le kell adnia az általa választott népet, és a trón meghirdetésre kerül. Amennyiben egy játékost 5 egymást követő körön belül 3 alkalommal is pörgetni kell, úgy a Házigazda kizárhatja az adott játékost az adott OMC-ből. Amennyiben megüresedik egy nép trónja (a játékos eltűnt, legalább 2 hétig nem adott magáról életjelet a fórumon, kilépés esetén), a házigazda köteles meghirdetni a trónt a megfelelő topikban. Ezen felül az adott nép Silencium alá kerülhet.

12)
A fórumon megjelenő aláírásban minden játékosnak fel kell tüntetnie, hogy melyik OMC-ben melyik népet irányítja éppen, a kavarodások elkerülése érdekében. OMC-ből távozva (kilépés, kizárás, birodalom elvesztése) az adott OMC nevét el kell távolítani az aláírásból.

13)
Az OMC házigazdák felelősek a jó hangulat és kellemes környezet kialakításáért, valamint a szabályok betartásáért, betartatásáért. A házigazdák joga és kötelessége részt venni az aktuális OMC Koordinátor Választáson, amely során maguk közül megválasztanak egy OMC Koordinátort, aki bekerül az OMC Koordinációba és segíti az OMC Felelősök munkáját. Minden házigazda választható a tisztségre. Amennyiben elmulasztja egy házigazda a választást, úgy a soron következő választás alkalmával nem lesz választható.
Minden OMC-ben 2 házigazdának kell lennie. Kötelességük a Diplomácia topik 1. hozzászólásában vezetni a következőket: 
- Ki melyik népet irányítja, 
- Helyetteseket.
Kötelességük jelenteni (jogkör esetén intézkedni) minden olyan hozzászólást, amely nem az adott topikba való (a mentés topikokba csak a mentésekkel kapcsolatos dolgok kerülhetnek, a diplomácia topikba szintúgy). Minden egyéb téma megvitatására a kocsma topik áll rendelkezésre.
- A házigazdák a játékosok közösségének felelnek és az OMC Felelősnek tartoznak elszámolással.
- Rendkívüli, erősen indokolt esetben a házigazda elrendelheti az OMC szüneteltetését maximum 30 napig, minden játékos beleegyezésével és az OMC Koordináció jóváhagyásával!
- Bármelyik játékos kezdeményezhet házigazda cserét minden 10. kör elején bárminemű következmény nélkül. Ebben az esetben minden résztvevő játékosnak kötelező szavaznia, hogy támogatja-e vagy sem a házigazdát. Ha a játékosok többsége úgy dönt, hogy távoznia kell a házigazdának, akkor neki át kell adnia az "OMC-admin" jelszót az OMC Koordinációnak. A megüresedett házigazdai pozícióra az adott OMC játékosai jelentkezhet, jelölhetnek játékosokat, az új házigazda kilétéről az OMC Koordináció dönt. Az új házigazda beiktatása után természetesen az OMC Koordináció feladata eljuttatni a jelszót az új házigazdának! A 10 körönkénti esetleges szavazáson felül a vitás eseteket az OMC Koordinációnak kell jelenteni privát üzenetben, ezek elbírálása az OMC Koordináció feladata.
- Amennyiben egy OMC-ben vitás helyzet áll elő, a házigazdáknak kötelessége kivizsgálni az esetet. Akkor azonban, ha olyan népnél történik a kérdéses cselekmény, amellyel a házigazda által irányított nép szomszédos, háborús konfliktusban áll, esetleg politikai ellenfele, haladéktalanul át kell adnia a kivizsgálás feladatát a másik házigazdának! Abban az esetben, ha mindkét házigazda érintett, az OMC Koordinációt kell értesíteni, őt fogják lefolytatni a megfelelő vizsgálatot!

14)
Városcsere során, a városba ingyen (a géptől) kapott egységek közül, mindössze egyet tarthatnak meg a játékosok a kapott város biztosítására, a többit fel kell oszlatni. Azzal az egy meghagyott egységgel nem léphetnek semmilyen akcióba abban a körben, melyben megkapták a városban kell maradnia. (Várost, így valóban csak hosszútávra érdemes elcserélni). Ha a fenti szabály megszegése bebizonyosodik valakiről, úgy az OMC házigazda, akár az adott OMC-ből való kizárással is büntetheti a játékost. 

15)
Ha egy adott OMC-ben létszámhiány lép fel, akkor az OMC-t azonnali hatállyal szüneteltetni kell, egész addig, amíg a kritikus számot újra át nem lépi a játékosok száma. Ha egy OMC 30 napig szünetel, akkor az OMC-t le kell zárni, tovább nem folytatható. (Létszámhiány; a játszható népek 20% szabad – mindig felfelé történik a kerekítés). Ha egy OMC-t szüneteltetnek, akkora mentés nem haladhat tovább, ott áll a játék, ahol az utolsó mentést feltöltötték.

16)
OMC-t bárki indíthat, de csak a megfelelő felkészültség (létszám, házigazdák, stb.) mellett. Ezen felül az OMC Koordináció egyértelmű beleegyezése is szükséges egy OMC indításához, így valamilyen csatornán keresztül tájékoztatni kell az OMC Koordinációt az OMC indítási szándékról. Ha sok szabad hely van a futó OMC-kben, az OMC Koordináció el fogja utasítani az indítási kérelmet.

17)
Rome: Total War (röviden RTW) OMC esetében a játékosok alapvető kötelessége bemutatni (maximum 48 órával a mentés továbbadása után) a csatákra és a kivásárlásokra vonatkozó játékbeli tekercsek, ostrom esetén felszerelés vagy kém által nyitott kapu feddhetetlenségét bizonyító képeket (printscreen). Nem játékos által irányított népek elleni csaták, kivásárlások, stb. esetén nem kötelező kép bemutatása.

18)
Ünnepek alatt (melyek a következők: Január 1., Március 15., Húsvét vasárnap és hétfő, Május 1., Pünkösd vasárnap és hétfő, Augusztus 20., Október 23., November 1., December 24-25-26.) nem számlálódik a mentésre adott idő. Az ünnepek közeledtével az OMC Koordináció kihirdeti a mentésre adott idő felfüggesztését az OMC Közlemények topikban.

19)
I.: OMC-ben egy játékos kilépésével az országa uralkodó nélkül marad, szabaddá válik, automatikusan (megjegyzés a szabálypont legvégén) védettséget élvez 3 körig (Silencium). Hogyha ez idő alatt egy ellenfele legalább egy körében nem támadhatta a Silencium miatt, s a három kör alatt játékos került a szabad népre, úgy az új játékos a legelső körében nem támadhatja meg a védettség által akadályoztatott ellenfelet. Léphet, helyezkedhet, de csak és kizárólag saját területen belül (így a hajóival is csak a saját partjainak vonalában hajózhat, orgyilkossal, kereskedővel csak a saját területén lévő ellenséges ügynököket likvidálhatja) és nem támadhat! 
Ennek a finomításnak a lényege az, hogy ne lehessen a védettséget kihasználva megtámadni az eddig hátráltatott ellenfelet.
II.:
/a.: Az uralkodó nélküli ország körei 3 körig pörgetődnek, ha addig nem kerül új uralkodó a nép élére. Amint egy, legalább egyszer pörgetett népnek gazdája kerül, s míg rá nem kerül a sor és nem léphet az előzőleg legalább egyszer pörgetett néppel, addig nem lehet támadni. Vagyis míg rá nem került egyszer a sor, hogy lépjen, addig nem támadható.
/b.: Az éppen uralkodó nélkül álló ország seregeiről, hajóiról, ügynökeiről:
III.: a gazdátlan ország saját területén állomásozó hadseregeket és az ország városait tilos támadni, közvetlenül melléjük seregeket vezényelni. 
IV.: Tilos az uralkodó nélküli ország hajóit megtámadni, vagy úgy manőverezni, hogy a hajókkal ne tudjon lépni, elvonulni.
V.: Tilos az uralkodó nélküli ország ellen orgyilkost használni:
V.
/a.: az adott ország területén minden karakterre és épületre vonatkozóan,
/b.: illetve bármely egyéb területen kizárólag családtagra vonatkozóan.
VI.: Tilos az uralkodó nélküli ország seregeit és hajóit megtámadni, közvetlenül melléjük helyezkedni, mozgásukat akadályozni a térkép minden területén.
VII.: Tilos az uralkodó nélküli nép seregeit, városait diplomatával vagy hercegnővel megvesztegetni.
VIII.: Tilos kereskedővel az uralkodó nélküli nép saját területen állomásozó kereskedőit megvásárolni.
IX.: Tilos az uralkodó nélküli ország városaiban városonként 1 db kémnél többet állomásoztatni. Ezen felül a kémek használatára nincs egyéb megkötés.
X.: Az éppen uralkodó nélkül álló ország területén állomásozó ellenséges seregekkel, hajókkal helyezkedni lehet, utánpótlást azonban nem lehet hozzájuk adni se szárazon, se vízen.
Ennek a szabálypontnak a lényege, hogy az I. pont által felállított védelmet ne lehessen az uralkodó nélküli ország ellen fordítani, kihasználni. Például akkor, ha új játékos kerül az ország élére, első körében csak helyezkedhet, ám ellenfele utána következik a körben, így már azonnal támadhat, vagy amíg uralkodó nélküli az ország, elhelyezni a csapatokat, hajókat közvetlenül az uralkodó nélküli ország seregei, hajói mellett, így amikor új játékos érkezik, nem tud sem elvonulni, sem támadni.
Megjegyzés: Egy szabaddá vált népről az adott OMC Házigazdái döntik el, hogy Silencium alá kerül-e, avagy már menthetetlen helyzetben van, így nem kap védettséget. Döntésükről a 7. szabálypont értelmében tájékoztatják az OMC Koordinációt és a játékosokat. Vitás kérdésekben az OMC Koordináció illetékes eljárni. Kivételes esetekben a házigazda koordinációs jóváhagyással eltérhet eme szabályponttól, ha a trón iránti védelem megkívánja. 

20)
Az OMC Koordináció nem támogatja bugok használatát az oldalon futó OMC-kben. A bugok listája alább olvasható. Mindazonáltal többféle trükk létezik, melyek nem minősülnek bugnak és használatuk engedélyezett. A 3 legnépszerűbb trükköt itt olvashatjátok: 
- I. Ügynökléptetés
- II. Ügynöktaposás
- III. Kikötőben állomásozó hajók támadása saját hajókkal
A trükkök mikéntjére, illetve a többi trükkre mindenkinek magának kell rájönnie. Itt fel nem sorolt trükk használata előtt mindenképpen érdemes kikérni az OMC Koordináció véleményét. 
A Med2TW hibáiról, és bug-okról való rendelkezések/tiltások :
- I. Keresztes/Jihad hajó bug:
A kereszteshadjáratok és jihadok által adott plusz mozgáspont felett tilos lépni, mozgáspontot átadni, valamint végteleníteni a mozgáspontot hajókkal. Egy kereszt/jihad alatt lévő hajó tehát maximum annyit léphet, amennyit a rajta lévő szárazföldi katonák maximum engednek (addig mehet el a hajó, ameddig egy lovassal/nemessel még éppen elmenne). A kereszt/jihad alatt lévő hajók csak akkora távolságot tehetnek meg, amit a kör elején megtudnak tenni, vagyis a kör lejátszása alatt tilos növelni a hajók lépésszámát kereszt/jihad alatt lévő szárazföldi csapatok ki- és beszállításával, mozgatásával.
- II. Keresztes/Jihad nemes bug: 
Az adott körben megszerzett nemes és az általa felvett zsoldosok nem léphetnek az eredeti Jihad/Keresztes sereg legtávolabbra lépni képes egységénél többet.
- III. Bug használatával tilos megkerülni olyan erődöt, melyet normál esetben nem lehetne.
- IV. Felvett zsoldosok lépéstávja nem növelhető erődök segítségével.
- V. Adott egység meghatározott kör alatt képezhető mennyisége nem növelhető/végteleníthető.
- VI. Tilos hajók segítségével szárazföldi egységek mozgáspontját növelni keresztes/jihad illetve hajóléptetéses módszerrel
- VII. Tengeri csata nélkül nem süllyeszthetők el hajók
- VIII. Tilos "Backspace" billentyű által az ellenséges seregek visszavonulását befolyásolni szárazföldön
A Rome: Total War hibáiról, és bug-okról való rendelkezések/tiltások :
Mindazon hibák, bugok melyek a Med2TW-ben is előfordulnak, - Rome: Total War játék esetén, az alábbiakkal egészülnek ki:
- I. Tilos felvenni zsoldosokat úgy, hogy a felvevő nemes/családtag lejárta mozgáspontjait, de a zsoldosoknak mégis megmaradjon a teljes mozgáspontjuk. A felvett zsoldos maximum addig léphet ameddig a felvevő nemes/családtag elér!
Ha a fent említett bármelyik bugot a tiltás ellenére használják, az érintett játékos – az OMC Koordináció által meghatározott- köre pörgetésre kerül, és figyelmeztetésben részesül. Második alkalommal használ egy OMC játékos tiltott bug-ot, az adott OMC-ből a házigazdák kizárják, és 30 napig nem léphet be újabb OMC-be.
A szankciókat minden esetben az éppen eljáró házigazda határozza meg. Kizárásra azonban csak a két házigazda együttes szavazata alapján, vagy speciális esetben az összes játékos egyöntetű szavazata alapján kerülhet sor. Természetesen, akiről szavaznak, az nem vehet részt a szavazásban. 
A szankciókat az OMC Koordináció felülbírálhatja, módosíthatja!

***

Minden olyan szituációban melyre a szabályzat nem tér ki, az OMC Felelős és annak képviselője hivatott dönteni a TWO Fórumszabályzat érdekeinek figyelembevételével. Az OMC Felelős fenntartja a jogot a szabályzat szövegének módosítására.

2009. november 1.
 
Fórum: legfrissebb
Posted by misafeco - okt.. 16, 2018 10:35
Posted by DAR - okt.. 15, 2018 18:04
Posted by Johannesz Angelosz - okt.. 14, 2018 19:59
Posted by Mergor - okt.. 14, 2018 14:46
Posted by gzura - okt.. 14, 2018 01:10
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 124 vendég és 1 tag böngészi