A TEUTON LOVAGREND - Történeti áttekintő

A Német Lovagrend vagy Teuton Lovagrend (latinul: Ordo Teutonicus, németül: Deutscher Orden) egy német alapítású katonai lovagrend volt, amelyet a Szentföldön hoztak létre (1199. telén) a keresztes hadjáratok során betegápolás céljából. (A Német Lovagrend régi elnevezése: "Mariánus Lovagok" - a lovagok ugyanis Szűz Máriát tartották védőszentjüknek. III. Honorius pápa az erdélyi  püspöknek, Rajnaldnak írt 1224. évi levelében a lovagokat „Szent Mária német ispotályosainak” nevezi, de régebbi történelemkönyvekben „német vitézek" megnevezéssel is találkozhatunk). A rend legfelsőbb vezetője a "nagymester", a lovagrend jelvénye a fehér alapon fekvő fekete kereszt. A lovagrendet II. Amalrik jeruzsálemi király hozta létre, 1198-ban, majd a Szentatya a következő évben felszentelte. A Szentföld ez időkben meglehetősen veszélyeztetett volt, amely körülmények nem kedveztek a rendnek, így 1210-ben a lovagok nagy része elhagyta a térséget és Európába vonult. 1211-ben II. András magyar király fogadta be őket, majd letelepedési jogot kaptak Dél-Erdélyben. A lovagrend feladata eredetileg a terület katolicizálása volt, katonáskodásért cserébe pedig kiváltságokat kaptak. Területeket szereztek a szomszédban élő kunok rovására, illetve Havasalföldön is komoly bázisokat hoztak létre. A rend idővel megerősödött és már komolyabb ambíciók fűtötték (önálló államot akartak létrehozni pápai támogatással). A magyar király II. András ezt hamar belátta, így hűtlenség vádjával elűzte őket a Magyar Királyság területéről. A lovagok ezt követően Lengyelország felé menekültek - ahol egyébként már ekkor kedvezőtlen előítéletek voltak a németekkel szemben az etnikai viszonyok következtében, de egy lengyel herceg - Mazóviai Konrád, kinek északi birtokait a szomszédos pogányok (pl. poroszok) támadásokkal sújtották - behívta a lovagrendet és segítséget várt tőlük birtokai védelmére. Lengyelország ebben az időben megosztott volt - így a lovagok akadálytalanul folytathattak a térségben diplomáciai tárgyalásaikat. A rendi állam alapítója Salzai Hermann felismerte a helyzetet és élt a lehetőségekkel. A lovagrend a Baltikumban birtokokra tett szert, amelyeket elismertetett a császárral - aki további támogatást is ígért. A Szentatya érvényesítette a lovagrend által létrehozott államot - amelynek létezését a rimni-aranybullától (1226.) datálhatjuk. A lovagokat feloldozták a szegénységi fogadalom alól, és szabadon szerezhettek területet, így nagyon hamar a birtokukba került az Észt régió. Ekkor kezdték meg háborúikat a litvánokkal (kezdeti sikerekkel), de a legnagyobb ellenfelükké a lengyelek váltak. A helyzet akkor vált kilátástalanná, mikor a lengyel és a litván trón egyesült, így a hadseregük hatalmasra duzzadt - habár a XV. század folyamán Európa legjobban felszerelt és legfegyelmezettebb egységeinek a teuton lovagokat tartották - ezen tulajdonságaik sem akadályozhatták meg a Grünwaldi katasztrófát - mely csatában súlyos vereséget szenvedtek (1410-ben) a lengyel-litván koalíciós seregektől. Ettől kezdve a rend elvesztette lengyelországi területeit, a birtokai maradványait is csak a lengyel király hűbérességében tarthatta meg. A lovagrend Európa nagyvárosaiban vészelte át a következő évszázadokat, majd 1806-ban Napóleon végleg feloszlatta, de a vallásos I. Ferenc 1834-ben újjászervezte. A lovagrend humanitárius közösségként ma is létezik, a jelenlegi nagymesterük: Dr. Bruno Platter atya. Székhelyeik az alábbi országokban léteznek még: Ausztria, Szlovénia, Németország, Csehország, Olaszország, Szlovákia.

DAR, 2010.05.27.

FELHASZNÁLT IRODALOM:
- Veszprémy László,Keresztes lovagrendek, Rubicon 2006/8.

 

 
Fórum: legfrissebb
Posted by wick - okt.. 18, 2018 19:48
Posted by misafeco - okt.. 16, 2018 18:45
Posted by misafeco - okt.. 16, 2018 10:35
Posted by DAR - okt.. 15, 2018 18:04
Posted by Johannesz Angelosz - okt.. 14, 2018 19:59
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 150 vendég böngészi