Ruhr-vidékRuhr-vidék

 

1923. január 11: francia és belga csapatok szállják meg a Ruhr-vidéket. Mivel a németek adósak maradtak a háborús jóvátétel részét képező szénszállítmányokkal (nem világos, hogy a pénzük hiányzott-e a termeléshez, vagy készakarva nem fizettek, így próbálva "tesztelni" a versailles-i békeszerződést és a népszövetségi rendszer működőképességét - ha egykori ellenfeleik eltűrik ezt a "sértést", az a szerződés gyengeségét bizonyította volna), a franciák bevonultak a bányavidékre és átvették a hatalmat . A bányászok és vasutasok (Wilhelm Cuno német kancellár utasítására) passzív ellenállásba kezdtek, Németországból érkező önkéntesek  pedig szabotázsakciókat hajtottak végre francia érdekeltségek ellen (a legismertebb szabotőr Albert Leo Schlageter, a "Freikorps" nacionalista félkatonai szervezet tagja  volt, akit a franciák elfogtak és 1923 májusában agyonlőttek; a nácik később nemzeti hősként, a német ellenállás mártírjaként állították be, az emlékére írt drámából származik a hibásan Goebbelsnek tulajdonított híres mondat: "Ha a 'kultúra' szót hallom, menten kibiztosítom a revolverem"). A franciák erőszakkal akarták beindítani a termelést; több véres összetűzésre is sor került (május végén például 13 munkás halt meg az esseni Krupp Művekben egy összecsapás során). A megszállás (amelyet franciák és németek egyaránt nemzeti ügyként fogtak fel) mindkét félnek hatalmas károkat okozott. A franciák elszigetelődtek a nemzetközi politikában (Anglia és az Egyesült Államok is eltúlzott reakciónak tartotta a megszállást és tárgyalásokat sürgetett), a "mészárlások" rossz fényt vetettek a francia hadsereg hírnevére, szenet pedig nem sikerült termelni (az akció ráfizetésnek bizonyult és felborította a költségvetési egyensúlyt). Németország a passzív ellenállást a "bankóprés" beindításával próbálták finanszírozni, a fedezet nélküli bankjegykibocsátás azonban aláásta a gazdaságot és hiperinflációt eredményezett, (a "Deutsche Allgemeine Zeitung" ára 1923 februárja és augusztusa között száz márkáról húszezerre nőtt), a sztrájkok átterjedtek Németországra is,  a (titokban a franciák által is támogatott) bajor szeparatista mozgalom megerősödése pedig politikai káoszhoz vezetett. 1923 augusztus 12-én Cuno lemondott, utóda, Gustav Stresemann pedig elrendelte a passzív ellenállás beszüntetését és egy nemzetközi jóvátételi konferencia összehívását kezdeményezte. A franciák beleegyeztek a tárgyalások megkezdésébe (a Londonban ülésező konferencia dolgozta ki a jóvátétel problémáját rendező Dawes-tervet); a Ruhr-vidék megszállása végső soron nem a két ország ellentéteinek mélyüléséhez, hanem az egymásra utaltság felismeréséhez és francia-német közeledéshez vezettek. A francia csapatok 1925 augusztusában vonultak ki a megszállt területekről.

Johannesz Angelosz, 2010.06.02

FELHASZNÁLT IRODALOM:
Eszes Máté: A beszédmániás. Adolf Hitler: Asztali beszélgetések (Monológok a vezéri főhadiszálláson) . Ezredvég, 2000. október
Mak, Geert: Európa. XX. századi utazások (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005)
Ormos Mária- Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren (Osiris Kiadó, Budapest,2003)
Pető Gábor Pál: „…csak pontosan, szépen..” Két lapszéli jegyzet lapunk 2000. októberi számához. Ezredvég, 2001. január

 

 

 
Fórum: legfrissebb
Posted by erew - aug.. 17, 2018 00:20
Posted by II.Bocskai - aug.. 16, 2018 10:11
Posted by Mergor - aug.. 15, 2018 22:50
Posted by Mergor - aug.. 15, 2018 10:14
Posted by Cisquo - aug.. 15, 2018 07:02
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 348 vendég böngészi